Viện công nhận chất lượng việt nam

công nhận

Dịch vụ khoa học công nghệ

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0981.383.436

ic-mail.png

congnhan.vaci@gmail.com

ic-sk.png

Viện công nhận VACI

Chương trình Công nhận

cskh.jpg

Mrs Nguyễn Trang -

  0981.383.436

Tin tức - sự kiện

thi-nghiem.png
Đánh giá công nhận Xí nghiệp sửa chữa thí nghiệm thuộc công ty điện lực Miền Trung
#Tin Tức 12-06-2021
Đánh giá Công nhận Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm Chuẩn mực đánh giá tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
thi-nghiem.png
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
#Tin Tức 06-10-2020
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
thi-nghiem.png
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012
#Tin Tức 06-10-2020
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012

Khách hàng - đối tác