Skype_Picture_2023_02_14T03_40_30_401Z
VIỆN CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HỆ THỐNG GIÁM ĐỊNH ISO/IEC 17020:2012 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH LỬA VIỆT
hinh-anh-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-10
VIỆN VACI CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03
11111
Khóa học: Kỹ năng quản lý hoạt động phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017
11111
Khóa học: Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017