image-1
Đại hội Hội Khoa Học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kì 2023 – 2028
1223
Bài Phỏng vấn với Mr. Raj Nathan, Phó chủ tịch APAC và Chủ tịch IAS (USA) về Công nhận và Phát triển bền vững
12
Thông Báo Quy Định Sử Dụng Dấu Thừa Nhận Quốc Tế ILAC-MRA
image
Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) trao Chứng chỉ ISO 17025 cho Phòng thí nghiệm Phân tích và Ứng dụng thuộc Khoa Hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội