anh 1
Các đơn vị tổ chức Thử nghiệm thành thạo
THÔNG BÁO THAY ĐỔI HIỆU LỰC CHỨNG CHỈ
1-3
Đánh giá công nhận lại theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho PTN Địa chất và Vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Gia Lê Nguyên
1
Đánh giá công nhận lại theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho PTN Kiểm định Xây dựng thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Lâm Đồng