Edit
vacitc1
Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 cho Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu Toàn Cầu
151892012NTWTN1
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012 tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Thanh Nhàn
170252017brvt1
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu
Edit
Click here to add content.