Tin khác

Bài nói chuyện của bà Jennifer Evans, Chủ tịch và CEO của APAC, NATA về thương mại và bảo vệ môi trường, chính sách hỗ trợ của APAC cho các doanh nghiệp, và tổ chức công nhận phát triển bền vững

APAC là tổ chức hợp tác công nhận khu vực châu Á – Thái Bình Dương với mục đích quản lý và mở rộng thỏa thuận công nhận đa phương (MRA) giữa các cơ quan công nhận tại khu vực này, nhằm tạo điều kiện cho việc chấp nhận kết quả đánh giá tuân thủ và cống hiến. Hiện APAC đã khởi động một loạt bài viết trên “APAC Blog”. Trong bài viết đầu tiên, Chủ tịch APAC, bà Jennifer Evans, chia sẻ quan điểm của mình về cách APAC tạo điều kiện cho thương mại. Bà cũng thảo luận về cách khu vực và cộng đồng công nhận đóng góp trong lĩnh vực bền vững.

Q1: Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là “động cơ” tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Dựa trên kinh nghiệm rộng lớn của bạn, bạn cảm nhận những cơ hội nào mà APAC có thể tạo điều kiện cho thương mại

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là khu vực lớn nhất trên thế giới về mọi mặt – địa lý, dân số, GDP, thương mại, do đó, cơ hội cho APAC là cơ hội đáng kể. Sự công nhận đa phương của các cơ quan công nhận (ABs), công nhận các cơ quan đánh giá tuân thủ (CABs) như phòng thí nghiệm kiểm tra và cơ quan chứng nhận, tạo điều kiện cho sự chấp nhận toàn cầu của báo cáo và chứng chỉ do CABs được công nhận phát hành, bất kể CAB đó đặt ở đâu. Điều này giúp các sản phẩm được chấp nhận bởi các nền kinh tế nhập khẩu mà không cần thiết phải thử nghiệm lại hoặc tái chứng nhận tốn kém và mất thời gian. Sản phẩm được đưa ra thị trường nhanh chóng hơn, rủi ro hư hỏng và lãng phí giảm đi, và chi phí thêm, đặc biệt là chi phí lưu trữ đắt đỏ, giữ ở mức tối thiểu.

Các thỏa thuận đa phương giữa các cơ quan công nhận cung cấp cho chính phủ một khung vi mô đáng tin cậy và mạnh mẽ để phát triển và nâng cao các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương giữa chính phủ. Nghiên cứu từ các tổ chức như OECD, UNIDO và Ngân hàng Thế giới xác nhận rằng các thỏa thuận này có tác động tích cực đến thương mại ở các nước phát triển và có thể mở khóa tiềm năng thương mại của các nền kinh tế đang phát triển.

Q2: Những thay đổi chiến lược trong tương lai nào APAC nên thực hiện để đảm bảo giảm các thách thức mà ngành công nghiệp đối mặt trong việc tạo điều kiện cho thương mại

Là sự hợp tác khu vực lớn nhất của các cơ quan công nhận trong khu vực lớn nhất và đa dạng nhất, APAC phải đảm bảo rằng nó có thể hỗ trợ các nhu cầu và khả năng rộng rãi của các ABs thành viên và nền kinh tế của họ. Một trong những thách thức chiến lược chính đối với các ABs chung là sự thay đổi “diện mạo” của đánh giá tuân thủ, tốc độ thay đổi và nhu cầu đáp ứng mong đợi cao hơn từ các bên liên quan (bao gồm người tiêu dùng). Việc công bố thường xuyên hơn các tiêu chuẩn ISO mới và thiết lập các chương trình ngành mới đòi hỏi APAC ở mức khu vực, và IAF và ILAC ở mức quốc tế, phải linh hoạt để hỗ trợ việc công nhận những tiêu chuẩn và chương trình mới này trong các Thỏa thuận Công nhận Đa phương/Đa phương ở tương ứng và việc áp dụng và triển khai chúng bởi ABs.

Chúng tôi cũng đã khởi xướng dự án mới phối hợp với Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Đức (PTB) ‘Digital Transformation of Accreditation in Asia Pacific’ (dự án ADAPT) để tạo điều kiện cho việc triển khai các công nghệ số hóa trong APAC và các ABs thành viên của APAC nhằm tối đa hóa hiệu quả và hiệu suất của việc kết nối trong APAC.

Q3: Bền vững và bảo vệ môi trường là những từ khóa được nhắc đến nhiều trong thời đại hiện nay. Các lĩnh vực nào mà công nhận có thể hỗ trợ để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuân thủ trong các ngành này

Sự chuyển đổi sang các hình thức sản xuất bền vững hơn và dịch vụ được cung cấp có nguồn gốc đạo đức, ít tốn kém về tài nguyên và tập trung hơn vào bảo vệ môi trường có thể được củng cố bằng các dịch vụ đánh giá tuân thủ xác nhận tuân thủ yêu cầu đã được quy định, ví dụ như trong pháp luật. Đánh giá tuân thủ cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ những khẳng định về tính bền vững của môi trường trong trường hợp không có pháp luật. Việc công nhận một CAB cung cấp các dịch vụ này đảm bảo cho các bên liên quan và người tiêu dùng rằng kết quả là đáng tin cậy và do đó hỗ trợ mục tiêu bền vững.

Các hoạt động đánh giá tuân thủ như thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận, xác minh và thẩm định có thể đóng vai trò quan trọng trong một loạt các ngành. Ví dụ:

  • Các phòng thí nghiệm có cấp phép sử dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phân tích chất lượng nước, không khí và đất, đo mức độ tiếng ồn và khí thải, kiểm tra sử dụng năng lượng để hỗ trợ đánh giá hiệu suất năng lượng, chuẩn bị ý kiến chuyên gia dựa trên kết quả kiểm tra có thể được sử dụng trong việc mô phỏng và dự báo.
  • Tổ chức giám định có thể được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 cho các hoạt động như giám sát môi trường, giám định phương tiện vận chuyển.
  • Hoạt động chứng nhận được công nhận bao gồm chứng nhận hệ thống quản lý (ISO/IEC 17021-1) hỗ trợ chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) và hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001); chứng nhận sản phẩm (ISO/IEC 17065) hỗ trợ các chương trình như GOTS, Textile Exchange, GLOBAL G.A.P., Friend of the Sea, PEFC Chain of Custody, Carbon Trust Standard.

Công nhận cho hoạt động Xác minh và Thẩm định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17029 hỗ trợ các tiêu chuẩn như ISO 14064 (GHG), ISO 14067 (Carbon footprint of products), ISO 14046 (water footprint) và các chương trình riêng như VERRA và CORSIA.

Như vậy, công nhận có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ và bảo vệ môi trường trong nhiều ngành khác nhau.

Q 4. Những khía cạnh nào APAC nên thúc đẩy để hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức công nhận phát triển và thực hiện chiến lược bền vững

Việc đảm bảo rằng hoạt động đánh giá tuân thủ được sử dụng để hỗ trợ các chứng chỉ bền vững về môi trường, bất kể ngành công nghiệp và liệu có được quy định hay không, là vô cùng quan trọng. Các người dùng cuối cùng phải có thể tin cậy vào kết quả đánh giá tuân thủ đó. Việc công nhận các CAB thực hiện các dịch vụ này cung cấp sự đảm bảo đó. APAC phải tiếp tục hỗ trợ các ABs thành viên của mình để quảng bá giá trị của việc công nhận đến các bên liên quan của họ – chính phủ, doanh nghiệp, ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Những người ủng hộ tốt nhất cho công nhận là những bên liên quan đó.

Một số công việc hiện tại đang được APAC tiến hành bao gồm:

a) Thiết lập một nhóm làm việc về Môi trường và Bền vững dưới Ủy ban Truyền thông và Quảng bá của APAC để cập nhật thông tin và hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến bền vững và môi trường cho các thành viên của APAC.

b) Một nhóm làm việc về Bền vững dưới Ủy ban Kỹ thuật để xem xét và điều chỉnh việc triển khai các tiêu chuẩn ISO/IEC, yêu cầu chương trình và các yêu cầu ILAC/IAF liên quan đến bền vững.

Những nỗ lực này sẽ giúp APAC tiếp tục đóng vai trò và tăng cường hỗ trợ của mình trong việc phát triển và thực hiện chiến lược bền vững cho doanh nghiệp và các cơ quan đánh giá tuân thủ.

Trich nguồn: https://www.apac-accreditation.org/apac-blog-001-interveiw-with-ms-jennifer-evans-apac-chair/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *