Uncategorized @vi

Các đơn vị tổ chức Thử nghiệm thành thạo

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam thông báo: Hiện tại một số đơn vị đang có thông báo tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho năm 2023, các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn có thể tìm kiếm và đăng ký chương trình phù hợp với lĩnh vực của mình theo link sau:

1. FAPAS: https://fapas.com/fapas-202324-new-programme.

2. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 : http://www.quatest3.com.vn/thong-bao-tntt

  1. Công ty Đảm bảo Chất lượng Việt Nam: https://aov.vn/thu-nghiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *