Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

CÁC ĐƠN VỊ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam thông báo: Hiện tại một số đơn vị đang có thông báo tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho năm 2023, các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn có thể tìm kiếm và đăng ký chương trình phù hợp với lĩnh vực của mình theo link sau:

NoTên tổ chức, hệ thống/ Organization, scheme NameĐịa chỉ/Đường dẫn/ Link
1Hội các phòng thí nghiệm Việt Nam.www.vinalab.org.vn/
2Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. www.quatest3.com.vn/
3Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương.48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. http://www.nidqc.org.vn/
4Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh.200 Cô Bắc, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. http://www.idqc-hcm.gov.vn/
5Trung tâm Quản lý Chất lượng Cao su thiên nhiên, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam.Lai Hưng – Bến cát – Bình Dương http://www.rriv.org.vn/
6Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường.556 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, TP. Hà Nội. http://www.quantracmoitruong.gov.vn/
7Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.13, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội http://www.nifc.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *