Khóa đào tạo nhận thức chung HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Hiện nay, Hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017 là Tiêu chuẩn đang được các Phòng thử nghiệm,...

Continue reading