Hoạt động của VACI, Uncategorized @vi

Công nhận lại ISO/IEC 17025:2017 cho PTN thuộc Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (tiền thân là Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển) được thành lập từ năm 1960. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc dân, có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đơn vị anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân, 5 huân chương lao động và rất nhiều phần thưởng của Chính phủ cũng như các ngành các cấp.

Chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Để nâng cao, duy trì chất lượng sản phẩm cũng như năng lực của Phòng thử nghiệm chất lượng, Công ty đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 từ rất sớm và đã được Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam cấp VALAS 08.

Vào ngày 16/06/2022 đoàn chuyên gia của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam đã tiến hành đánh giá công nhận lại năng lực Phòng thử nghiệm chất lượng theo các chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Hình ảnh đánh giá Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *