Tin khác

Công nhận: Tạo thuận lợi cho thương mại thế giới

[ Trich nguồn IAF: Diễn đàn công nhận thế giới ]

Tầm quan trọng của thương mại toàn cầu

Thương mại quốc tế là việc trao đổi vốn, hàng hóa và dịch vụ qua biên giới hoặc lãnh thổ quốc tế.

Toàn cầu hóa có nghĩa là chúng ta đều được hưởng và phụ thuộc vào một số lượng và phạm vi rộng lớn các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ nước ngoài. Hầu hết chúng ta sẽ thấy không thể tưởng tượng và tồn tại trong một thế giới mà sự lựa chọn hàng hóa và dịch vụ của chúng ta bị giới hạn trong nước.

Mỗi năm, số liệu thương mại toàn cầu tăng lên và hiện đạt hàng ngàn tỷ đô la. Thương mại quốc tế chiếm một phần lớn trong tổng sản phẩm quốc nội của hầu hết các nước.

Hỗ trợ dòng vốn, hàng hóa và dịch vụ luân chuyển liên tục giữa các quốc gia là rất quan trọng không chỉ đối với sức khỏe và phúc lợi của cá nhân mà còn đối với sức khỏe kinh tế của toàn bộ các quốc gia trên toàn cầu.

Những vấn đề là gì?

Khi thương mại quốc tế phát triển, số lượng các quy định kỹ thuật bắt buộc và tự nguyện cấp quốc gia và quốc tế, các tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra, kiểm tra và chứng nhận trong tất cả các lĩnh vực thị trường cũng tăng lên. Những quy định này áp dụng cho các mẫu, sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý hoặc nhân viên.

Nhìn chung, những quy định này được áp dụng để đáp ứng yêu cầu chất lượng và an toàn hợp pháp mà người tiêu dùng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức khác đòi hỏi đối với hàng hóa và dịch vụ, bất kể nước xuất xứ của chúng.

Quan trọng không chỉ đối với cá nhân và tổ chức mà còn đối với sức khỏe kinh tế quốc gia và quốc tế, rằng hàng hóa và dịch vụ có thể vượt qua biên giới để đáp ứng nhu cầu toàn cầu mà không gây ra rủi ro không cần thiết đối với sức khỏe và an ninh của cá nhân hoặc môi trường.

Nhưng trong những điều kiện kinh tế đầy thách thức này, điều quan trọng nữa là các quy định và tiêu chuẩn – mà có thể thay đổi từ nước này sang nước khác – không quá tốn kém hoặc gánh nặng cho các doanh nghiệp và chúng không tạo ra các rào cản kỹ thuật đối với thị trường trong nước hoặc cơ hội xuất khẩu.

Vai trò của Công nhận là gì?

Hoạt động vì lợi ích công cộng trong tất cả các lĩnh vực thị trường, việc công nhận (accreditation) xác định năng lực kỹ thuật, độ tin cậy và tính chính trực của các tổ chức đánh giá sự tuân thủ. Có các tổ chức kiểm tra sự phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn thông qua thử nghiệm, kiểm đinh, giám định, và hiệu chuẩn. Việc công nhận hoạt động thông qua quá trình đánh giá minh bạch và khách quan của những tổ chức này so với các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế và các yêu cầu khác.

80% (4.000 tỷ USD hàng năm) thương mại thế giới liên quan đến một số mức độ đánh giá sự phù hợp1, điều này, khi được sử dụng một cách hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh bằng cách cung cấp chứng minh rằng sản phẩm và dịch vụ tuân thủ yêu cầu của các chính phủ và thị trường. Nó tạo điều kiện cho thương mại quốc tế và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bao gồm cả cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp nhỏ và một sân chơi công bằng cho các nền kinh tế đang phát triển.

Nghiên cứu từ các tổ chức như OECD, UNIDO và Ngân hàng Thế giới xác nhận rằng khuôn khổ này, được hỗ trợ bởi các thỏa thuận công nhận đa phương, có tác động tích cực đối với thương mại ở các nước phát triển và có thể mở khóa tiềm năng thương mại của các nền kinh tế đang phát triển. UNECE đã công bố các khuyến nghị thương mại để khuyến khích các cơ quan có thẩm quyền quốc gia những quy định của họ dựa trên tiêu chuẩn và công nhận quốc tế. UNIDO cũng đã công bố thông tin để chứng minh cách tiêu chuẩn và công nhận có thể hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs)2.

Đánh giá phù hợp được cấp phép là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp tuân thủ quy định và tiêu chuẩn không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu, đồng thời cung cấp lợi thế cạnh tranh và mở rộng vào các thị trường mới, bao gồm cả nước ngoài.

Mục đích chính của ILAC và IAF là thiết lập các thỏa thuận đa phương giữa các cơ quan công nhận thành viên dựa trên việc đánh giá và chấp nhận hệ thống công nhận của nhau. Nhờ đó, việc chấp nhận sản phẩm và dịch vụ qua biên giới quốc gia trở nên dễ dàng hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu phải tiến hành các thử nghiệm, giám định hoặc chứng nhận bổ sung ở mỗi quốc gia mà chúng được bán ra.

1 Nguồn: (OECD)

2 Xem tại http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/trade/#research-tab

Công nhận mang lại lợi ích gì?

Đối với các cơ quan và cơ quan quản lý quốc gia

Với sự tin tưởng vào quá trình đánh giá phù hợp được củng cố bằng việc cấp phép, các tiêu chuẩn có thể được sử dụng để hỗ trợ việc giảm bớt quy định và giám sát, từ đó doanh nghiệp sẽ không mất quá nhiều thời gian với các thủ tục hành chính.

Các thỏa thuận đa phương giữa các cơ quan công nhận quốc gia cũng đã giúp tạo nên một “con dấu chấp thuận” được công nhận quốc tế để chứng minh sự tuân thủ đối với các tiêu chuẩn và yêu cầu đã được thống nhất. Những thỏa thuận này cung cấp cho các chính phủ và cơ quan quản lý một khuôn khổ công đáng tin cậy và mạnh mẽ để phát triển và nâng cao thêm các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương giữa các chính phủ.

Đối với người tiêu dùng

Các thỏa thuận công nhận quốc tế giúp tăng lựa chọn và đa dạng các hàng hóa và dịch vụ có sẵn trên thị trường và đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn phù hợp, bất kể nguồn gốc của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *