Hoạt động của VACI

Đánh giá công nhận lại theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho PTN trung tâm Kiểm định Chất lượng Vinacontrol thuộc Công ty CP chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Để nâng cao chất lượng và năng lực của PTN trung tâm Kiểm định Chất lượng Vinacontrol thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm Định Vinacontrol, Công ty đã triển khai xây dựng và áp dụng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Vào ngày 13-14/04/2022 đoàn chuyên gia Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) đã tiến hành đánh giá công nhận lại năng lực PTN theo các chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Một số hình ảnh tại hiện trường đánh giá:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *