Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho Trung Tâm Kiểm định Công nghiệp 1

Ngày 23/12/2021 Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam, đã tiến hành đánh giá cho Phòng thử nghiệm Thiết bị Công nghiệp Điện – Điện Phòng Nổ thuộc Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 theo  tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thành phần tham dự: Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1: Đại diện Ban Lãnh đạo và Các Phòng ban Trung tâm, Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam. Ông: La Văn Toàn – Chuyên gia đánh giá chất lượng, Trưởng đoàn. Ông: Nguyễn Danh Hòa – Chuyên gia đánh giá kỹ thuật – Thành viên.

Đoàn đánh giá diễn ra trong 2 ngày 23-24/12/2021. Kết thúc đoàn đánh giá hai bên đã thống nhất được các nội dung và thỏa thuận hoàn thiện hồ sơ đánh giá theo yêu cầu của đoàn đánh giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *