Uncategorized @vi

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VIC

ISO/IEC 17065:2012 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VIC là tổ chức đánh giá chứng nhận, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đến Quý khách hàng, Công ty đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc áp dụng và được công nhận năng lực đánh giá chứng nhận sản phẩm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17065:2012.

Ngày 15-16/06/2022, Đoàn chuyên gia của Viện Công nhận VACI đã tổ chức đánh giá công nhận ISO/IEC 17065:2012 cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VIC.

Hình ảnh đánh giá Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VIC

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *