Hoạt động của VACI

Đánh giá công nhận tiêu chuẩn ISO 17025:2017 cho Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử tại Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử trực thuộc Công Ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được đầu tư các thiết bị thử nghiệm hiện đại, các thử nghiệm viên được đào tạo bài bản. Lãnh đạo công ty luôn cam kết “Nâng cao chất lượng dịch vụ luôn là mục tiêu chiến lược hàng đầu”.

        Ngày 24 – 25/07/2020, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam đã tiến hành đánh giá hoạt động Phòng thử nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

(Chuyên gia Nguyễn Danh Hòa, La Văn Toàn đang thực hiện đánh giá )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *