Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn, Tin khác

Đánh giá công nhận Xí nghiệp sửa chữa thí nghiệm thuộc công ty điện lực Miền Trung

Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam, đã tiến hành họp khai mạc đánh giá Công nhận Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Chuẩn mực đánh giá tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử.

Thành phần tham dự: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung: Ông: Lê Hữu Danh – Phó giám đốc Công ty- Đại diện lãnh đạo về Quản lý Chất lượng. Ông: Võ Khắc Hoàng – Phó giám đốc Công ty- Phụ trách công tác thí nghiệm của công ty. Đại điện Lãnh đạo các phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật và Kinh Doanh Công ty. Đại diện cho Phòng thử nghiệm: Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm. Ông Nguyễn Quang Minh – Giám đốc Xí nghiệp. Ông Tạ Cường – PGĐ Xí nghiệp, Phụ trách công tác thí nghiệm tại Xí nghiệp. Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam. Ông: La Văn Toàn – Chuyên gia đánh giá chất lượng, Trưởng đoàn. Ông: Nguyễn Danh Hòa – Chuyên gia đánh giá kỹ thuật – Thành viên.

Mở đầu cuộc họp Ông: Đỗ Văn Thái giới thiệu thành phần tham dự

Ông Lê Hữu Danh – Phó giám đốc Công ty- Đại diện lãnh đạo về Quản lý Chất lượng phát biểu khai mạc.  

Ông: La Văn Toàn Trưởng Đoàn đánh giá, Công bố Quyết định thành lập đoàn và thống nhất nội dung kế hoạch, chương trình đánh giá.
  
Để đợt đánh giá đạt kết quả tốt nhất phía Ban lãnh đạo đại diện Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung chỉ đạo sao sát các cán bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với Đoàn đánh giá, nghiêm túc thực hiện các nội dung mà Đoàn đánh giá yêu cầu. Sau khi kết thúc đợt đánh giá, Đoàn đánh giá có văn bản thông báo kết quả đánh giá tới đơn vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *