Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn, Tin khác

Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012 tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Thanh Nhàn

Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012

Nhằm hỗ trợ cho các học viên những kiến thức cơ bản trong việc xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Phòng xét nghiệm, từ ngày 13 – 15/07/2020, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức chung và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012”.

(Hình ảnh của Khóa đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012)

Tham dự khóa đào tạo là các cán bộ đến từ: Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Thanh Nhàn, các cán bộ là chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012,… Khóa đào tạo đã cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động công nhận, xây dựng áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm y tế theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012 và kỹ năng đánh giá nội bộ.

Kết thúc khoá học, các học viên được Viện VACI cấp chứng chỉ chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo “Nhận thức chung và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *