Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn, Tin khác

Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu

Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nhằm hỗ trợ các phòng thí nghiệm cập nhật  sự thay đổi các yêu cầu của Tiêu chuẩn  ISO/IEC 17025:2017 so với phiên bản ISO/IEC 17025:2005, ngày 08 – 12/07/2020 Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) đã tổ chức Khóa đào tạo “Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham gia Khóa đào tạo gồm có các Lãnh đạo, cán bộ đến từ tổ chức có hoạt động dịch vụ thử nghiệm. Khoá đào tạo là cơ hội cho việc cập nhật kiến thức về sự thay đổi giữa hai phiên bản Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Khoá học cũng là dịp để các học viên trao đổi kiến thức từ các giảng viên, chuyên gia đầu ngành trong hoạt động quản lý chất lượng Phòng thí nghiệm của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam.

(Hình ảnh của Khóa đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017)

 Kết thúc khoá học, các học viên tham gia đầy đủ đã được VACI trao chứng chỉ chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *