DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện VACI) trực thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam là đơn vị được Bộ Kho học Công nghệ cấp Giấy Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A-2093 ngày 08/7/2019 và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận số: 3128/TĐC-HCHQ ngày 03/10/2019

Với mục đích giúp đơn vị hiểu rõ các tiêu chuẩn công nhận, từ đó có thể xây dựng và vận hành tốt hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, Viện (VACI) xin trân trọng thông báo tới Quý Tổ chức, Đơn vị kế hoạch dự kiến tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về ISO/IEC 17025 như sau:

  1. Các khóa đào tạo
STT
Tên khóa đào tạo
Thời gian đào tạo dự kiến
1
Yêu cầu về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017
01 ngày
2
Kỹ năng quản lý hoạt động của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn
01 ngày
3
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017
01 ngày

Thời gian dự kiến: Từ ngày 01/04/2023 – 30/05/2023

Chứng chỉ đào tạo: Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.

2. Phí đào tạo: Phí đào tạo nêu trên đã bao gồm tài liệu của học viên, thuế VAT và giấy chứng nhận sau khóa đào tạo.
Viện VACI tài trợ chi phí biên soạn, cập nhật tài liệu và thù lao giảng viên.

3. Thông tin liên hệ: Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu đào tạo xin vui lòng đăng ký theo mẫu phiếu đăng ký đình kèm (Phụ lục 2) và gửi tới Viện VACI theo thông tin

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI)
Mr Trung: 0986002816
Email: congnhan.vaci@gmail.com

Rất mong nhận được sự tham dự và ủng hộ của Quý Tổ chức/Đơn vị

Trân trọng cảm ơn