Khóa đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý PTN theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
13 May 2022
Nhằm hỗ trợ Phòng thí nghiệm duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2017, bên cạnh...