HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN
PHÒNG THÍ NGHIỆM (VALAS)

HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM (VALAS) là một trong các hoạt động công nhận của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI)

Được tổ chức và hoạt động phù hợp với TCVN ISO/IEC 17011:2017: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2017:  Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn;

PHÒNG THỬ NGHIỆM - HIỆU CHUẨN

Chuẩn mực/yêu cầu chung: ISO/IEC 17025

PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ

Chuẩn mực/yêu cầu chung: ISO/IEC 15189 - Yêu cầu bổ sung để công nhận: VACI.SR.7.1.MD

Hoạt động thí nghiệm y tế (cách gọi khác là xét nghiệm) được phân loại thành các lĩnh vực xét nghiệm. Mỗi lĩnh vực xét nghiệm gồm nhiều loại xét nghiệm và những chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể. Việc công nhận phòng xét nghiệm được thực hiện đối với lĩnh vực, đối tượng và các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể.

Hóa sinh lâm sàng

 • Xét nghiệm hóa học nói chung
 • Phân tích nước tiểu
 • Nội tiết tố
 • Protein – xét nghiệm định lượng
 • Protein – xét nghiệm định tính
 • Xét nghiệm Lipid đặc biệt
 • Khí máu
 • Chỉ dấu ung thư
 • Xét nghiệm định lượng nồng độ thuốc chỉ thị điều trị
 • Độc học
 • Xét nghiệm hóa sinh đặc biệt
 • Protein – xét nghiệm định tính
 • Amin sinh học
 • Xét nghiệm thuốc gây nghiện, ma túy
Hóa sinh lâm sàng

Huyết học

 • Huyết học (huyết học tổng quát, đông cầm máu, miễn dịch huyết học, xét nghiệm tuỷ xương, huyết học chuyên sâu)
 • Truyền máu (ngân hàng máu, khảo sát ngân hàng máu, sàng lọc tác nhân truyền bệnh, huyết thanh học nhóm máu

Vi sinh

Xét nghiệm vi khuẩn, virút học, Rikettsia, ký sinh trùng, vi nấm, động vật chân đốt (xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường, siêu cấu trúc trên kính hiển vi điện tử, sinh học phân tử, nuôi cấy, định danh, xét nghiệm kháng thuốc, xét nghiệm huyết thanh, xét nghiệm gen).

Giải phẫu bệnh tế bào bệnh học

Giải phẫu bệnh – khám nghiệm tử thi, giải phẫu bệnh – phẫu thuật, giải phẫu bệnh – thực nghiệm, xét nghiệm sinh thiết, tế bào học chọc hút kim nhỏ, tế bào học bong (xét nghiệm mô bệnh học, xét nghiệm hoá mô miễn dịch, xét nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch huỳnh quang, xét nghiệm gen).