DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Số VALAS
Accred. Mark
Tên tổ chức
Organization Name
Phạm vi công nhận
Test/Calibration Field
Ngày hiệu lực
Issued date
Tình trạng
Accred. Status
Phụ lục
Appendix
VALAS 001Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
Vinacontrol Certification And Verification Joint Stock Company
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
21/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 002Công ty TNHH Điện tử Sao Thủy
Mercury Electronic Co., Ltd
Điện – Điện tử
Electrical – Electronic
15/11/2019Hết hiệu lực
Expired
VALAS 003Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lào Cai
Laboratory – Technical Station On Standard Metrology Quality Department Of Lao Cai
Hóa
Chemical
20/11/2019Hết hiệu lực
Expired
VALAS 004Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ Quản lý và Xây dựng
Construction And Management Technology Application Co.,Ltd

Mechanical
01/10/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 005Công ty CP Chế tạo Máy biến thế và Thiết bị Điện
Manufacturing J.S.C Transformer And Electrical Equipment Manufacturing J.S.C
Điện – Điện tử
Electrical – Electronic
07/04/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 006Công ty TNHH Việt Thắng tại Long An
Branch Of Viet Thang Company Limited In Long An
Hóa
Chemical
25/03/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 007Công ty TNHH V - CAL 
V-Cal Company Limited
Đo lường – Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
24/07/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 008Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển
Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
Hóa
Chemical
10/09/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 009Công ty CP Phòng Thử nghiệm Phúc Gia
Phuc Gia Laboratory Corporation
Điện – Điện tử
Electrical – Electronic
03/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 010Công ty CP LDT
Ldt Joint Stock Company
Đo lường – Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
03/08/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 011Công ty CP Thí nghiệm Thiết bị Điện Việt Nam
Viet Nam Experiment Equipment Electricity Joint Stock Company
Điện – Điện tử
Electrical – Electronic
28/08/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 012Cty TNHH Thí nghiệm và phân tích kỹ thuật điện
Technology Analysis Electricity And Testing Company Limited
Điện – Điện tử
Electrical – Electronic
06/10/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 014Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ
Center For Research And Application Of Science And Technology (Cast)
Thử nghiệm, Đo lường - Hiệu chuẩn
Testing, Measurement - Calibration
26/10/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 015Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Agricultural Science Institute Of Northern Central Vietnam
Hóa
Chemical
11/11/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 016Viện nghiên cứu phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng
Institute For Standard And Quality Development Studies
Điện – Điện tử
Electrical – Electronic
06/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 017Công ty CP Tư vấn và Xây dựng DHP
Dhp Consultant And Construction Joint Stock Company
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
10/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 018Công ty CP Xây dựng 47
Construction Joint Stock Company 47
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
26/11/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 019Công ty Dịch vụ Điện lực Miền trung - chi nhánh Tổng công ty Điện Lực Miền Trung
Central Power Service Company - Branch Of Central Power Corporation
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
31/03/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 020Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình
Water Quality Management And Communication Department Center For Rural Water Supply And Sanitation In Quang Binh Province
Hóa
Chemical
14/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 021Công ty TNHH Một thành viên Mỏ và Luyện Kim Thái Nguyên
Thai Nguyen Mining And Metalllurgy Company Limited
Hóa
Chemical
15/12/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 022Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý Bề mặt
National Key Laboratory For Welding And Surface Treatment Technologies

Mechanical
17/03/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 023Công ty Cổ phần Kiểm định Hiệu chuẩn đo lường Thái Dương
Thai Duong Verification Calibration Measurement Joint Stock Company
Đo lường – Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
26/12/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 024Công ty Cổ phần Hiệu chuẩn 3D VINA
3D Vina Calibration Joint Stock Company
Đo lường – Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
28/12/2020
Hết hiệu lực
Expired
VALAS 025Công ty TNHH Kiểm định Xây dựng Đại Minh 79
Kiem Dinh Dai Minh 79 Construction Company Limited
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
20/11/2020
Hết hiệu lực
Expired
VALAS 026Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Nam
Dong Nam Construction And Investment Consulting Co., Ltd
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
18/11/2022
Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 027Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Lâm Đồng
Lam Dong Construction Consulting Joint Stock Company
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
17/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 028Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Lê Nguyên
Gia Le Nguyen Construction Consultant Co., Ltd
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
24/11/2020
Hết hiệu lực
Expired
VALAS 029Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Thủy lợi Lâm Đồng
Hydraulic Traffic Enginering Consultant Joint – Stock Company Of Lam Dong Province
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
24/11/2020
Hết hiệu lực
Expired
VALAS 030Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Kon Tum
Kon Tum Communication Works Construction Consulting Joint Stock Company
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
24/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 031Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Nam Hoàng
Nam Hoang Consulting And Construction Co., Ltd
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
25/11/2020
Hết hiệu lực
Expired
VALAS 032Công ty TNHH Tư vấn 77
Consulting Company Limited 77
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
25/11/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 033Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk R'Tih
Dak Rtih Hydropower Joint Stock Company
Điện- Điện tử
Electrical – Electronic
22/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 034Công ty TNHH Giám định hàng hóa Sao biển
Sea Star Cargo Control Limited Company

Mechanical
26/11/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 035Phòng Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Cơ Điện và Vật liệu Xây dựng - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4
Technical Center For Standards, Metrology And Quality 4
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
27/11/2020Đã hủy bỏ
Canceled
VALAS 036Phòng Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Cơ Điện và Vật liệu Xây dựng - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4
Technical Center For Standards, Metrology And Quality 4
Đo lường – Hiệu chuẩn
Vật Liệu Xây Dựng
Measurement - Calibration
Civil Engineering
27/11/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 037Sở Xây dựng Đắk Lắk
Department Of Construction Of Dak Lak
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
28/11/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 038Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Dak Lak Water Supply Joint Stock Company
Hóa
Chemical
04/01/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 039Phòng Thử nghiệm Dầu- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lào Cai
Lao Cai Quality Assurance And Testing Centre
Hóa
Chemical
22/12/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 040Phòng thử nghiệm Đồ chơi trẻ em- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lào Cai
Lao Cai Quality Assurance And Testing Centre
Cơ lý
Mechanical
22/12/2020Hết hiệu lực
Expired
VALAS 044Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam
Aqua Electrical Appliances Vietnam Co.,Ltd
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
19/01/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 045Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định An toàn Việt Nam
Viet Nam Safety Inspection And Consultant One Member Company Limited
Mechanical, Non-Destructive, Electrical - Electronic, Đo lường- Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
22/1/2021Hết hiệu lực
Expired
VALAS 046Công ty TNHH Thương Mại Tuấn Tú
Tuan Tu Trading Company Limited
Hóa
Chemical
5/2/2021Hết hiệu lực
Expired
VALAS 047Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Doanh Việt Anh
Viet Anh Joint Venture Investment Joint Stock Company
Hóa
Chemical
22/04/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 048Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Kiểm định Môi trường
Environmental Verification And Technology Research Center
Đo lường – Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
10/05/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 050Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nano- San
Nano-San Development Technology Joint Stock Company
Sinh học, Cơ học
Biology – Mechanics
06/04/2021Hết hiệu lực
Expired
VALAS 051Công ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Miền Đông
Mien Dong Standards Metrology Quality Company Limited
Đo lường – Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
24/06/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 052Công ty Cổ phần KNP Việt Nam
Knp Viet Nam Joint Stock Company
Điện- Điện tử
Electrical – Electronic
09/06/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS Med 001Bệnh Viện Đa Khoa Hải Dương
HAI DUONG GENERAL HOSPITAL
Hóa - Sinh
Chemical - Biological
22/06/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 054Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - CN Hải Phòng
Vicem Energy And Environment Joint Stock Company - Hai Phong Branch
Hóa
Chemical
08/03/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 055Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện SESAN 3A
Sesan 3A Power Investment And Development Joint Stock Company
Điện- Điện tử
Electrical – Electronic
23/09/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 056Viện Nhiệt đới môi trường
Institute For Tropical Technology And Environmental Protection Academy Of Military Science And Technology
Đo lường- Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
19/10/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 057Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Linh Hương
Linh Huong Production Trading Company Limited
Hóa - Cơ
Chemical - Mechanical
12/10/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 058Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Xây dựng và Thương mại Green
Environmental Analysis Technical Laboratory
Green Construction Environmental Consulting And Trading Jsc
Hóa
Chemical
17/12/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 059Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ
Technical Department Of Measurement And Testing
Center For Applied Engineering Information Science And Technology
Đo lường- Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
22/12/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 060Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên
Testing Department- Calibration Mesurement- Quality Testing Quality Assurance And Testing Center
Hóa
Chemical
15/12/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 061Công ty TNHH Long Sơn
Eni - Florence Vietnam Battery Performance Testing Center
Điện - điện tử
Electrical – Electronic
17/12/2021Đã hủy bỏ
Canceled
VALAS 062Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - CN Ninh Bình
Laboratory- Branch Of Vicem Energy And Environment Joint Stock Company In Ninh Binh Vicem Energy And Environment Joint Stock Company
Hóa
Chemical
08/3/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 063Trung tâm đo lường Miền Bắc - Cục KT Quân chủng PKKQ
Northenrn Metrology
Technical Departmen Of The Air Defense Force Air Force
Đo lường - Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
28/12/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 064Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Testing And Operation Of Water Quality Laboratory Center For Rural Water Supply And Environmental Sanitation In Thai Nguyen Province
Hóa - Sinh
Chemical - Biological
15/12/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 065Công ty cổ phần Vintec Group
Kcs Department
Vintec Group Joint Stock Company
Điện - Điện tử
Electrical - Electronic
14/12/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 066Công ty Cổ phần Futai
Futai Joint Stock Company
Hóa
Chemical
17/02/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 067Công ty Cổ phần CIC 39
CIC Joint Stock Company 39
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
12/04/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 068Công ty TNHH Welkin Việt Nam
Center For Inspection And Calibration Of Measuring Equipment And Radiation Services Welkin Viet Nam Co.,Ltd
Đo lường - Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
11/02/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 069Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1
Inspection Center For Industrial 1
Điện - điện tử
Electrical - Electronic
27/12/2021Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 070PTN Việt Thắng , Việt Thắng Group
Viet Thang Laboratory Group
Hóa
Chemical
12/01/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 071Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam
Vietnam Environment And Investment Co., Ltd
Hóa
Chemical
21/04/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 072Phòng nghiên cứu và phát triển TT sản xuất thiết bị đo điện tử Miền Trung
Center Power Electronic Measurement Equipment Manufacturing Center
Electrical – Electronic01/07/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 073TT Phân tích MT Sao Việt - Cty TNHH MT và ATLĐ Sao ViệtHóa
Chemical
31/03/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 074Công ty TNHH Điện Miền Bắc
Northern Electric Co., Ltd
ĐIện - Điện tử
Electrical – Electronic
23/05/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 075Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Bac Giang Province Construction Quality Accreditation Center
Vật liệu xây dựng
Civil Engineering
30/05/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 076Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật thông tin KHCN tỉnh Yên Bái
Center for Application of Science and Technology Information Technology of Yen Bai province
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
10/06/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 078Công ty TNHH MTV sản xuất thiết bị Công nghiệp Gia Cường
Gia Cuong Industrial Equipment Manufacturing One Member Co., Ltd

Mechanical
27/06/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 079Công ty TNHH kỹ thuật Điện HTT
HTT electrical eginering Co.,LTD
ĐIện - Điện tử
Electrical – Electronic
15/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 080Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn
Rural Clean Water and Sanitation Center
Hóa - Sinh
Chemical - Biology
20/09/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 084Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng
Center of Environment and Applied Ecology
Hóa - Sinh
Chemical - Biology
01/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 088Công ty TNHH Long Sơn
Long Son Company Limited
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
01/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 089Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Thiên Minh
Thien Minh Construction and Trading Production. Co..LTD
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
01/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 091Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Đại PhátĐiện - Điện tử
Electrical – Electronic

Mechanical
08/05/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 092Công ty Cổ phần LDT
LDT JOIT STOCK COMPANY
Đo lường – Hiệu chuẩn
Measurement - Calibration
15/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 093Công ty Cổ phần Giám định ALPHACONTROL
ALPHACONTROL
Hóa
Chemical
18/03/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 094Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Nuôi trồng Thủy sản
Aquaculture Surveying Testing and Inspection Center
Hóa
Chemical
18/03/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 095Công ty Cổ phần Liên doanh Quốc tế Đại Phát
Dai Phat International Joint Venture Stock Company

Mechanical
20/03/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 096Trung tâm Kiểm định MekongLab
MekongLab Testing Center
Hóa
Chemical
17/04/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 097Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía Nam
SOUTHERN CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JONT STOCK COMPANY
Vật Liệu Xây Dựng
Civil Engineering
28/04/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 098Công ty Cổ phần Điện lực Thanh Hóa
THANH HOA ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
27/04/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 099Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hi-tech
Hi-tech Applied Research and Testing Product Center
Hóa - Sinh
Chemical - Biology
09/05/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 100Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng Hòa BìnhHóa
Chemical
09/06/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 101Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP
TTP Expertise and Certificate Joint stock Company
Hóa - Sinh
Chemical - Biology
01/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 102Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam
Vietnam Standards for Measurement of Quality Joint Stock Company
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
19/07/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 103Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Việt
Electrical Testing Labratory Vina Power Technology Joint Stock Company
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
20/07/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 104Công ty Cổ phần Nước mặt Sông
Đuống
Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company
Hóa - Sinh
Chemical - Biology
09/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 105Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Môi trường Miền Nam - Chí nhánh Công ty TNHH Môi trường Trần NguyễnHóa
Chemical
09/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 106Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt NamHóa
Chemical
09/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 107Chi Cục Thủy Sản thành phố Cần ThơSinh
Biology
25/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 108Công ty TNHH Thương Mại Tuấn Tú
Tuan Tu Trading Company Limited
Hóa
Chemical
14/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 109Công ty TNHH Thử nghiệm và Chứng nhận PSI
PSI Testing and Certification Company Limited
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
21/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 111Công ty Cổ phần Kỹ thuật Rotes
Rotating Equipment Technical Service Joint Stock Company
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
21/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 112Công ty Cổ phần MTK Hữu Thành
Huu Thanh MTK Joint Stock Company
Hóa
Chemical
05/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 113Công ty Cổ phần - An toàn - Sức khỏe - Môi trường Nam Việt
Nam Viet Environmental Health Safe Joint Stock Company
Hóa
Chemical
05/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 114Phòng Kiểm định Điện Vinacontrol - Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
21/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 115Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hà Nội Thăng Long
Ha Noi Thang Long Contruction and Trading Consulting Joint Stock Company

Mechanical
10/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VALAS 116Công ty Cổ phần Cơ điện FTD Việt Nam
FTD VietNam Electromechanical Jont Stock Company
Điện - Điện tử
Electrical – Electronic
05/08/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục