DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Số VACASTên tổ chứcNgày cấpPhụ lục
VACAS 001 - PROTrung tâm Kiểm định Công nghiệp 1
Industrtal Inspection Center No.1
16/11/2020Xem phụ lục
VACAS 002 - PROTrung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
12/11/2020Xem phụ lục
VACAS 003 - PROViện Thuốc phóng Thuốc nổ
15/12/2020Xem phụ lục
VACAS 004 - PROTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh24/12/2020Xem phụ lục
VACAS 001 - QMSTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh24/12/2020Xem phụ lục
VACAS 005 - QMSCông ty TNHH QEC Việt Nam
Qec Viet Nam Company Limited
18/12/2020Xem phụ lục
VACAS 005 - EMSCông ty TNHH QEC Việt Nam
Qec Viet Nam Company Limited
18/12/2020Xem phụ lục
VACAS 005 - FSMSCông ty TNHH QEC Việt Nam
Qec Viet Nam Company Limited
18/12/2020Xem phụ lục