DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Số VACASTên tổ chứcNgày cấpTình trạngPhụ lục
VACAS 001 - PROTrung tâm Kiểm định Công nghiệp 1
Industrtal Inspection Center No.1
10/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 002 - PROTrung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
22/12/2020Hết hiệu lực
Expired
VACAS 003 - PROViện Thuốc Phóng Thuốc Nổ27/02/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 004 - PRO
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh21/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 005 - QMS
VACAS 005 - EMS
VACAS 005 - FSMS
Công ty TNHH QEC Việt Nam
Qec Viet Nam Company Limited
03/04/2023Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 006 - PROCông ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VIC13/07/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 007 - PROTrung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm Thuốc Bảo vệ Thực vật Phía Nam01/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 008 - PROTrung tâm Kiểm định Công nghiệp 228/11/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 009 - PROTrung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai06/12/2022Được công nhận
Accredited
Xem phụ lục
VACAS 001 - QMSTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh24/12/2020Hết hiệu lực
Expired