DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Số VALASTên tổ chứcNgày cấpPhụ lục
VAAS 001Trung tâm Đo lường Chất lượng - Tổng Công ty Mạng lưới Viettel26/12/2020Xem phụ lục
VAAS 002Công ty Cổ phần Giám định Thái Bình Dương
24/12/2020
Xem phụ lục
VAAS 003Công ty TNHH Giám định Quốc tế Việt Nam28/01/2021Xem phụ lục
VAAS 004Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu Toàn Cầu28/05/2021Xem phụ lục
VAAS 005Công ty TNHH Giám định Trung Quốc (Việt Nam)03/06/2021Xem phụ lục