DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Số VACASTên tổ chứcNgày cấpPhụ lục
VAAS 001Trung tâm Đo lường Chất lượng - Tổng Công ty Mạng lưới Viettel
Quality Testing Center - Viettel Networks Corporation
26/12/2020Xem phụ lục
VAAS 002Công ty Cổ phần Giám định Thái Bình Dương
The Pacific Inspection J.S Company
24/12/2020
Xem phụ lục
VAAS 003Công ty TNHH Giám định Quốc tế Việt Nam
Vietnam International Survey Company Limited
28/01/2021Xem phụ lục
VAAS 004Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu Toàn Cầu
The Global Inspection Joint- Stock Company
28/05/2021Xem phụ lục
VAAS 005Công ty TNHH Giám định Trung Quốc (Việt Nam)
China Inspection (Vietnam) Company Limited
03/06/2021Xem phụ lục
VAAS 006Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín
Bao Tin Inspection – Valuation & Technical Services Co., Ltd
15/11/2021Xem phụ lục
VAAS 007Công ty Cổ phần Giám định Lửa Việt
Viet Flame Control Joint Stock Company
15/12/2021
Xem phụ lục
VAAS 008Công ty Cổ phần Giám định AlphaControl
Alphacontrol Inspection Joint Stock Company
25/3/2022Xem phụ lục
VAAS 009Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh07/06/2022Xem phụ lục
VAAS 010Công ty TNHH Giám định và Tư vấn Intech Control08/11/2022Xem phụ lục