LỢI ÍCH CÔNG NHẬN
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

Giảm thiểu rủi ro

Hiện nay, trên thế giới,các doanh nghiệp và người tiêu dùng mong muốn sự tái bảo đảm về việc các sản phẩm, nguyên liệu hoặc dịch vụ mà họ sản xuất hoặc mua đáp ứng mong đợ hoặc phù hợp với các yêu cầu cụ thể. Điều này thường có nghĩa rằng các sản phẩm sẽ được giám định để xác định các đặc tính theo một tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật cụ thể. Đối với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, việc lựa chọn một tổ chức giám định có năng lực kĩ thuật giúp giảm thiểu nguy cơ cung cấp hoặc sản xuất một sản phẩm lỗi.

Tránh việc giám định lại tốn kém

Việc giám định các sản phẩm và nguyên liệu có thể tốn kém và mất thời gian. Nếu chất lượng giám định kém, hậu quả gây ra có thể tốn kém; tương tự đối với sự cần thiết phải giám định lại, nếu một sản phẩm không đáp ứng các thông số kỹ thuật hoặc mong đợi của khách hàng có thể dẫn tới việc bị thu hồi, làm lại, kiện tụng và bồi thường. Nếu cần phải giám định lại, danh tiếng của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất chắc chắn sẽ bị phá hủy. Việc lựa chọn một tổ chức giám định có năng lực kĩ thuật giảm thiểu nguy cơ phải tiến hành giám định bổ sung.

Nâng cao lòng tin của khách hàng

Niềm tin của khách hàng đối với một sản phẩm sẽ được nâng cao nếu họ biết sản phẩm đã được kiểm tra kĩ càng bởi một tổ chức giám định độc lập, có năng lực. Điều này đặc biệt quan trọng nếu một nhà cung cấp sản phẩm có thế chứng minh cho khách hàng về việc chính tổ chức giám định sản phẩm đã được đánh giá bởi bên thứ ba. Ngày càng có nhiều khách hàng dựa vào kết quả giám định độc lập hơn là dựa vào lời giới thiệu của nhà cung cấp về việc sản phẩm “phù hợp với mục đích sử dụng”.

Giảm chi phí và cải thiện việc chấp nhận hàng hóa trên quốc tế

Thông qua Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về giám định của ILAC, các tổ chức giám định có năng lực kỹ thuật và đã được công nhận có được sự thừa nhận của quốc tế, giúp cho báo cáo giám định của họ dễ dàng được chấp nhận ở các nền kinh tế khác. Sự thừa nhận này giúp giảm chi phí cho nhà sản xuất và nhà xuất khẩu thông qua việc giảm bớt hoặc loại bỏ sự cần thiết phải tiến hành giám định bổ sung ở nền kinh tế nhập khẩu.