Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

Tại sao nên sử dụng Phòng thí nghiệm được Công nhận?

[ Trích nguồn: ILAC Global Trust]

Giảm thiểu rủi ro

Hiện nay, khách hàng trên toàn thế giới đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng sản phẩm, vật liệu hoặc dịch vụ mà họ sản xuất hoặc mua đáp ứng mong đợi của họ hoặc tuân thủ các yêu cầu cụ thể. Thường thì, sản phẩm sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để xác định các đặc tính của nó so với một tiêu chuẩn hoặc một thông số kỹ thuật. Đối với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, lựa chọn một phòng thí nghiệm có năng lực kỹ thuật giúp giảm thiểu rủi ro sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm lỗi.  

Tránh phải thử nghiệm lại đắt đỏ

Thử nghiệm sản phẩm và vật liệu có thể tốn kém và mất thời gian, ngay cả khi chúng được thực hiện đúng lần đầu tiên. Nếu không thực hiện đúng, chi phí và thời gian liên quan đến việc thử nghiệm lại có thể còn cao hơn nếu sản phẩm không đáp ứng các thông số kỳ vọng hoặc yêu cầu. Không chỉ chi phí tăng lên, danh tiếng của bạn như một nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất cũng có thể bị giảm. Bạn cũng có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố của sản phẩm, đặc biệt là nếu nó liên quan đến an toàn công cộng hoặc tổn thất tài chính cho khách hàng. Lựa chọn một phòng thí nghiệm có năng lực kỹ thuật giúp giảm thiểu khả năng cần phải thử nghiệm lại.

Tăng sự tin tưởng của khách hàng

Sự tin tưởng vào sản phẩm của bạn được tăng cường nếu khách hàng biết rằng nó đã được thử nghiệm kỹ càng bởi một cơ sở kiểm tra độc lập, có năng lực kiểm tra đầy đủ. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có thể chứng minh cho họ rằng phòng thí nghiệm đã được đánh giá bởi một bên thứ ba. Ngày càng có nhiều khách hàng dựa vào bằng chứng độc lập, thay vì đơn giản chỉ chấp nhận lời cam kết của nhà cung cấp.

Làm thế nào bạn có thể biết Phòng thí nghiệm đã được Công nhận?

Các phòng thí nghiệm được công nhận thường đưa ra các báo cáo thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn mang một số loại biểu tượng hoặc xác nhận cho biết họ đã được công nhận. Bạn cũng nên kiểm tra với phòng thí nghiệm về những thử nghiệm hoặc phép đo cụ thể mà họ được công nhận và phạm vi hoặc độ không đảm bảo. Điều này thường được thể hiện trong Phạm vi Công nhận của họ và phòng thí nghiệm có thể cung cấp theo yêu cầu.

Các cơ quan công nhận ở nhiều quốc gia công bố danh sách hoặc thư mục của các phòng thí nghiệm đã được công nhận, cùng với chi tiết liên lạc và thông tin về khả năng thử nghiệm của họ.

Nếu cần, bạn có thể liên hệ với tổ chức công nhận và tìm hiểu xem có bất kỳ phòng thí nghiệm được công nhận nào có thể thực hiện các thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn mà bạn yêu cầu hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *