Hoạt động của VACI

Thông Báo Quy Định Sử Dụng Dấu Thừa Nhận Quốc Tế ILAC-MRA

Kính gửi: Qúy khách hàng

Ngày 01/7/2023, Viên Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện VACI) đã chính thức trở thành thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (MRA) của Tổ chức Hợp tác Công nhận Châu Á Thái Bình Dương (APAC) đối với chương trình đánh giá công nhận cho phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025. Sau  đó, đến ngày 16/8/2023, Viện VACI đã chính thức hoàn thành các thủ tục và trở thành thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (MRA) của Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC).

Bằng thông báo này, VACI xin thông tin tới Quý khách hàng về quy định sử dụng dấu thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC-MRA) như sau:

  • Tất cả các Phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn (gọi tắt là CAB) đã được Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam (VACI) công nhận năng lực theo ISO/IEC 17025:2017 muốn được sử dụng dấu thỏa ước thừa nhận lẫn nhau phải ký kết thỏa thuận công nhận về việc sử dụng dấu ILAC-MRA và được Viện VACI chấp thuận.
  • Sau khi nhận được đơn và thỏa thuận, Viện VACI sẽ tiến hành cấp lại chứng chỉ với dấu ILAC-MRA và con dấu công nhận kết hợp.
  • Kể từ ngày 02/10/2023, các chứng chỉ do Viện VACI ban hành sẽ được cấp cùng dấu thỏa ước thừa nhận lẫn nhau ILAC-MRA.
  • Các khách hàng sử dụng dấu ILAC-MRA sẽ phải tuân theo “Quy định sử dụng dấu công nhận” trong tài liệu VACI.R4.3.1. Đồng thời các khách hàng sẽ được cấp lại con dấu kết hợp VACI và ILAC-MRA, bao gồm bản điện tử và con dấu vật lý. Các CAB chỉ được sử dụng dấu ILAC-MRA tính từ ngày hiệu lực thỏa thuận được ký kết.

          Để biết thêm chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Đình Trung – phòng DVKH để được hỗ trợ.

          Phone: 0981383436; Email: congnhan.vaci@gmail.com

Trân trọng cám ơn!

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hoàng Hữu Thám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *