Uncategorized @vi

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HIỆU LỰC CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 của VACI có hiệu lực 5 năm.

Đối với các đơn vị đã được công nhận lần đầu với chu kỳ công nhận 2 năm trước thời điểm 18 tháng 04 năm 2021 sẽ được VACI thông báo về việc thay chu kỳ công nhận từ 2 năm thành 5 năm. Với các đơn vị được công nhận với chu kỳ 2 năm muốn được cấp chứng chỉ công nhận hiệu lực 5 năm phải hoàn thành hết chu kỳ công nhận cũ và sẽ chuyển đổi sang chu kỳ mới sau khi đánh giá công nhận lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *