Uncategorized @vi

VIỆN VACI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017 CHO TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐINH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Nuôi Trồng Thủy Sản là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Tổng cục Thủy sản, được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 05/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm có trụ sở chính tại Tòa nhà A7, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2017, Trung Tâm đã đăng kí với Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam để đánh giá năng lực phòng thử nghiệm Hóa, hướng đến việc xây dựng vận hành hệ thống quản lý phòng thử nghiệm đáp ứng đầy đủ tiêu chí của ISO/IEC 17025.

Căn cứ theo quyết định số 4002/QĐ-VACI ngày 14 tháng 02 năm 2023, Viện VACI thực hiện đánh giá công nhận cho Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng I theo Phạm vi đăng ký công nhận: Lĩnh vực Hóa, Sinh. Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Hình ảnh đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *