Hoạt động của VACI, Uncategorized @vi

VIỆN CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HỆ THỐNG GIÁM ĐỊNH ISO/IEC 17020:2012 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH LỬA VIỆT

Căn cứ theo quyết định công nhận số: 2664/QĐ–VACI ngày 15 tháng 12 năm 2021, ngày 15/11/2022 Viện VACI thực hiện đánh giá giám sát  hệ thống giám định ISO/IEC 17020:2012 cho Công ty Cổ phần Giám định Lửa Việt có địa chỉ tại Số 2  Ngõ 84 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ Giám định về Khối lượng qua cân, Khối lượng qua mớn nước, Chất lượng. Đối tượng Giám định: Thức ăn chăn nuôi, Thanh và cốc, Dăm gỗ. Hiểu được tầm quan trọng hệ thống quản lý ISO/IEC 17020:2012 Công ty đã đăng ký công nhận Tiêu chuẩn này tại Viện VACI, hướng đến hệ thống hoạt động của Công ty được vận hành hiệu quả nhân sự giám định viên thẩu hiểu nắm vững tiêu chuẩn tạo nên sự: “Chuyên nghiệp – Uy tín – Chất lượng”.

Đoàn chuyên gia của Viện VACI đã tổ chức đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý theo Tiêu Chuẩn ISO/IEC 17020:2012 đối với phạm vi Giám định: “Khối lượng qua cân; Khối lượng qua mớn nước; Chất lượng đối với đối tượng; Thức ăn chăn nuôi; Thanh và cốc; Dăm gỗ” cho Công ty Cổ phần Giám định Lửa Việt.

Hình ảnh đoàn chuyên gia quan sát quá trình Giám định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *