Uncategorized @vi

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) trao Chứng chỉ ISO 17025 cho Phòng thí nghiệm Phân tích và Ứng dụng thuộc Khoa Hóa – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng ngày 4/10/2023 vừa qua, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) đã trao chứng chỉ ISO 17025 cho Phòng thí nghiệm Phân tích và Ứng dụng thuộc Khoa Hóa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Buổi lễ có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô đang công tác giảng dạy tại Khoa Hóa – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và ông Nguyễn Đình Trung – Trưởng phòng DVKH của VACI.

Ông Nguyễn Đình Trung – Trưởng phòng DVKH VACI đang phát biển tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung thay mặt Viện VACI gửi lời chúc mừng tới Đại học Công nghiệp và chia sẻ: “Sự áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 17025 giúp người thử nghiệm viên dễ dàng thực hiện công việc, người quản lý dễ kiểm soát được các quá trình thử nghiệm, nâng cao độ chính xác của các phép thử và nâng cao uy tín của Nhà Trường nói chung và của phòng thí nghiệm nói riêng”

Ông Nguyễn Đình Trung – TP DVKH VACI trao chứng chỉ công nhận cho Ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tập thể Ban Giám hiệu cùng các thầy cô Khoa Hóa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đại diện Viện VACI chụp ảnh lưu niệm

Viện VACI đánh giá cao thành công của tập thể đội ngũ cán bộ phòng thí nghiệm Phân tích và Ứng dụng của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong việc xây dựng và áp dụng ISO/IEC 17025:2017. Việc đưa ra các kết quả có giá trị và có mức độ tin cậy rộng rãi là vấn đề trọng tâm của Phòng thí nghiệm Phân tích và Ứng dụng, từ đó chứng minh rằng phòng thí nghiệm có đủ năng lực, kỹ thuật để đưa ra các kết quả xét nghiệm chính xác, đạt mức độ tin cậy cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *