Uncategorized @vi

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) trao Chứng chỉ ISO/IEC 17020:2012 cho Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Vinacontrol

Ông Hoàng Hữu Thám – Viện trưởngViện Công nhận Việt Nam (VACI) trao chứng chỉ cho Lãnh đạo Công ty CP Thẩm định Giá Vinacontrol.

Ban lãnh đạo Công ty và đại diện Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) chụp ảnh lưu niệm.

Ban lãnh đạo Công ty và đại diện Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) chụp ảnh lưu niệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *