Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

VIỆN VACI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO CHUẨN MỰC ISO/IEC 17025:2017 CHO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ về an toàn thực phẩm; hợp chuẩn hợp quy nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp..v.v…Ngoài ra Công ty đã xây dựng vận hành hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho Trung tâm Kiểm nghiệm MEKONGLAB.

Hiểu rõ được tầm quan trọng về việc thực hiện hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2017, công ty đã đăng ký Công nhận Tiêu chuẩn này tại Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam, hướng đến hệ thống hoạt động của Trung tâm Kiểm nghiệm MEKONGLAB được vận hành hiệu quả chuyên nghiệp tạo sự uy tín và niềm tin đối với khách hàng.

Ngày 17 tháng 03 năm 2023, Viện VACI thực hiện đánh giá công nhận cho Trung tâm Kiểm nghiệm MekongLab thuộc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đối với lĩnh vực thử nghiệm Hóa, địa chỉ tại: Lô II-1, đường số 1, nhóm CN2, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hình ảnh hoạt động đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *