Uncategorized @vi

Viện VACI thực hiện đánh giá công nhận năng lực quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm Y tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012 cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tiền thân là Nhà thương Hải Dương do Pháp thiết kế, xây dựng đưa vào hoạt động năm 1906. Đến nay, Bệnh viện đã không ngừng phấn đấu xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với từng khối chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các lĩnh vực dịch vụ. Trong đó tiêu chuẩn ISO 15189:2012 được Bệnh viện coi là trọng điểm để xây dựng và áp dụng.

Sau một thời gian hoàn thiện các yêu câu của Tiêu chuẩn, vào tháng 3 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã được Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam cấp chứng chỉ VALAS Med 001, phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012. Nhận thấy nhiều lợi ích trong quá trình áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã đăng kí công nhận lại với Viện VACI để tiếp tục duy trì chứng chỉ công nhận. Ngày 13-14/4/2023, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam đã tiến hành đánh giá công nhận lại đối với lĩnh vực Hóa Sinh cho Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, tại Khoa xét nghiệm – Số 255 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Hình ảnh đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *