Hoạt động của VACI, Uncategorized @vi

Khóa đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý PTN theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nhằm hỗ trợ Phòng thí nghiệm duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2017, bên cạnh đó lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017 sẽ giúp các học viên hiểu được hoạt động đánh giá nội bộ như thế nào và hướng dẫn cách thức để tiến hành, triển khai cũng như quản lý hoạt động đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Ngày 06/05/2022, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện VACI) tổ chức khóa đào tạo “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý PTN theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017”, đối tượng tham gia khóa Đào tạo gồm: Các cán bộ Phụ trách kỹ thuật, Thử nghiệm viên và các cán bộ quản lý chất lượng cho Phòng thí nghiệm, Phòng hiệu chuẩn.

Hình ảnh lớp đào tạo online:

Kết thúc khoá học, các học viên được Viện VACI cấp Giấy Chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa Đào tạo “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý PTN theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *