Hoạt động của VACI

Viện VACI đánh giá giám sát cho Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, tiền thân là Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng, được Bộ Xây dựng thành lập theo Quyết định số 195/BXD – TCLĐ ngày 16/02/1981 và đi vào hoạt động từ ngày 01/03/1981.

Ngày 08/3/2022, Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM được Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Viện VACI đã cấp chứng chỉ VALAS 062 và VALAS 054 cho công ty ở 2 Chi nhánh Ninh Bình và Hải Phòng.

Sau 1 năm áp dụng ISO/IEC 17025, Công ty đã quản lý hoạt động Phòng thử nghiệm một cách có hệ thống và có kế hoạch, giảm thiểu các chi phí phát sinh và cải tiến liên tục kỹ thuật, năng suất, chất lượng. Để công ty tiếp tục duy trì chứng chỉ công nhận ISO/IEC  17025, Viện VACI đã thực hiện đánh giá giám sát lĩnh vực Hóa cho cả 2 Chi nhánh Ninh Bình và Hải Phòng vào ngày 05-06/4/2023. Địa chỉ tại Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Hình ảnh đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *