Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

Đánh gía sự phù hợp được Công nhận – Loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại

[Trích nguồn: Diễn đàn Công nhận thế giới IAF]

Niềm tin là thành phần chính của tất cả các mối quan hệ thương mại, cho dù chúng được thực hiện trong biên giới quốc gia hay quốc tế. Các nền kinh tế trên thế giới dựa vào một hệ thống tích hợp các tiêu chuẩn, thỏa thuận, quy định và đánh giá để tạo ra một cơ sở hạ tầng chất lượng. Điều này giúp tạo ra sự tin tưởng cần thiết để giao dịch bằng cách đảm bảo rằng người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ nhận được chính xác những gì họ mong đợi.

Một mạng lưới tích hợp các cơ sở hạ tầng chất lượng quốc tế giúp mở rộng phạm vi niềm tin đó xuyên biên giới. Bằng cách giúp loại bỏ cả nghi ngờ và rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT – Technical Barriers to Trade), cơ sở hạ tầng chất lượng giúp các công ty tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn, đồng thời cải thiện chất lượng và an toàn của hàng nhập khẩu từ các lãnh thổ đó.

Các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp được công nhận là công cụ quan trọng đối với hoạt động kinh tế và thương mại trên toàn thế giới, đồng thời tạo cơ sở đáng tin cậy cho thương mại và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Cơ quan đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba (CAB) cung cấp sự đảm bảo độc lập về việc liệu một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình có đáp ứng các yêu cầu của một tiêu chuẩn cụ thể hay không. Đổi lại, vai trò của các Cơ quan Công nhận là xác định một cách độc lập liệu CAB có đáp ứng mức hiệu suất yêu cầu hay không bằng cách đánh giá năng lực kỹ thuật, tính hiệu lực và tính phù hợp của các phương pháp, sự phù hợp của thiết bị và cơ sở vật chất cũng như các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ. Mọi lĩnh vực công nghiệp đều dựa vào các dịch vụ đánh giá sự phù hợp được công nhận (chứng nhận, giám định, thử nghiệm hoặc đo lường) để thúc đẩy kiểm soát chất lượng tổng thể của sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống. Khả năng được công nhận bằng đánh giá sự phù hợp để giảm TBT đã được chính thức công nhận tại Điều 6 của Hiệp định về Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ngày càng có nhiều tổ chức, trong cả khu vực công và tư nhân xác định đánh giá sự phù hợp như một điều kiện tiên quyết để đấu thầu hợp đồng. Do đó, việc được công nhận hoặc sử dụng các dịch vụ được công nhận có thể mở ra cánh cửa cho các lĩnh vực thị trường đã bị đóng cửa trước đây, làm tăng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *