Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

Thông báo tiến trình chuyển đổi ISO/IEC 15189:2022

Kính gửi: Các Phòng xét nghiệm y tế

Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189: 2022 “Phòng xét nghiệm y tế – Các yêu cầu về chất lượng và năng lực” đã được ban hành ngày 08/12/2022 bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012.

Theo đó, các Phòng xét nghiệm y tế áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012 sẽ có khoảng thời gian là 3 năm để tiến hành chuyển đổi, như vậy quá trình chuyển đổi sang phiên bản mới của tiêu chuẩn phải được hoàn thành trước ngày 08/12/2025.

Để thuận lợi trong việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2022, Viện VACI có chương trình giảm phí công nhận 10% cho đơn vị công nhận mới và chuyển đổi, mở rộng, thời hạn chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn phiên bản mới như sau:

  • Việc công nhận phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 sẽ hết hiệu lực vào ngày 08/12/2025;
  • Từ ngày 08/5/2023, Viện VACI bắt đầu tiếp nhận đánh giá, công nhận các phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đối với Phòng xét nghiệm y tế có nhu cầu;
  • Từ ngày 07/12/2025, Viện VACI sẽ thực hiện đánh giá mới, đánh giá lại, đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022;

Viện VACI khuyến khích các phòng xét nghiệm y tế đang còn hiệu lực công nhận theo phiên bản cũ ISO/IEC 15189:2012 thực hiện đánh giá giám sát, đánh giá lại kết hợp đánh giá chuyển đổi theo phiên bản mới ISO/IEC 15189:2022.                                    

Các phòng xét nghiệm y tế muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc chuyển đổi hệ thống chất lượng sang tiêu chuẩn ISO 15189:2022 xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam

Số 52, Ngõ 46, đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm,TP Hà Nội

Hotline: 0981.383.436; Mail: kinhdoanh.vaci@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *