Hoạt động của VACI

Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam Chào mừng ngày thế giới công nhận 2023

(World Accreditation Day 2023– WAD)

Ngày Công nhận Thế giới (WAD) được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 6 năm 2008. Ngày này được thành lập bởi Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC) như một cách để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công nhận và vai trò của nó trong đảm bảo chất lượng, an toàn và độ tin cậy của sản phẩm, dịch vụ và hệ thống. Việc công nhận rất quan trọng vì nó mang lại niềm tin cho các doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng rằng các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống mà họ dựa vào đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc. Nó cũng giúp giảm bớt các rào cản thương mại và thúc đẩy đổi mới.

Ngày 9 tháng 6 được chọn vì đây là ngày kỷ niệm ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) của ILAC vào năm 1994. MRA của ILAC là một thỏa thuận giữa các cơ quan công nhận thiết lập khuôn khổ công nhận lẫn nhau về các hoạt động công nhận. Điều này có nghĩa là các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận ở một quốc gia có thể được chấp nhận bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận ở các quốc gia khác.

 Năn nay 2023, chủ đề của Ngày thế giới công nhận (WAD2023) là “Công nhận: Hỗ trợ tương lai của thương mại toàn cầu”. Ý nghĩa của chủ đề này là thể hiện cách thức mà hoạt động công nhận và hoạt động đánh giá sự phù hợp hỗ trợ cho  chuỗi cung ứng  toàn cầu đang được tái cấu trúc, sẽ tiếp tục là một nguồn chuẩn hoá thương mại khi các tổ chức tìm kiếm những thị trường và cơ hội đầu tư mới để xây dựng những chuỗi cung ứng linh hoạt và bền bỉ. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển lâu dài của các mối quan hệ thương mại đa phương và song phương, đồng thời nâng cao giá trị của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của ILAC/IAF trong việc thúc đẩy hiệu quả và khả năng phục hồi cao hơn của chuỗi cung ứng.

Video #WAD2023 có sẵn trên kênh Youtube của IAF/ILAC hoặc sử dụng liên kết trực tiếp:

https://www.youtube.com/watch?v=esbcCc3MJM4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *